Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie zaprasza na piknik historyczny, który odbędzie się 29 października o godz. 14:00 w Niedomicach w ramach obchodów 160. rocznicy Powstania Styczniowego pod patronatem Burmistrza Żabna Marty Herduś.

 

 

 

 

 

 

W programie:
- Obóz powstańczy Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Historycznego „Grot” – Oddział Powstańczy 1863 roku: pokaz musztry, pokaz broni białej i broni palnej, salwa honorowa;
- Punkt promocyjny 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej: pokaz sprzętu i umundurowania;
- Mobilny Punkt Rekrutacyjny Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tarnowie
- Harcerskie ABC 5 Tarnowskiej Drużyny Harcerskiej im. Janusza Korczaka w Żabnie: pokaz ratownictwa, ognisko harcerskie, pokaz sprawności harcerskich.

Wydarzenia towarzyszące:
- strefa zabaw dla dzieci
- strefa gastronomiczna
- wśród uczestników pikniku zostaną rozdane biało-czerwone flagi.

Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Żabnieńskie drogi do niepodległości”.
Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”