Image By spłacić dług zaciągnięty u  Ojca św. Jana Pawła II Biblioteka proponuje swym czytelnikom publikacje popularyzujące jego nauczanie i pogłębiające rozumienie jego przesłania…

Jeszcze za życia mówiono o Nim: „Jan Paweł Wielki”. Podkreślano, że Jego pontyfikat zmienił świat, a On sam był pasterzem, który starał się prowadzić Kościół ku odnowie i pojednaniu z ludźmi inaczej myślącymi i inaczej wierzącymi. Był Papieżem odważnych gestów, który nie bał się przepraszać za grzechy popełnione w przeszłości przez ludzi Kościoła, a jednocześnie krytykował zjawiska mogące mieć negatywny wpływ na przyszłe losy ludzkości. Mówiono, że pokonał komunizm - i rzeczywiście w swym nauczaniu często nawiązywał do doświadczenia dwóch wielkich totalitaryzmów XX wieku i starał się wyciągać z niego wnioski. Nazywano go Papieżem praw człowieka, bo konsekwentnie upominał się o respektowanie swobód obywatelskich, w tym wolności religijnej. Był Papieżem wielkich zgromadzeń, a jednocześnie człowiekiem częstej i dyskretnej modlitwy. Był prawdziwy i wiarygodny w tym, co mówił; mógł powiedzieć: „Musicie od siebie wymagać...”, bo on sam wiele od siebie wymagał. Był świadkiem nadziei, człowiekiem, na widok którego ludzie czuli się podniesieni na duchu. Imponował siłą swojego charakteru, a zarazem wpływał na innych poprzez aurę naturalnej i niewymuszonej świętości, która go otaczała.

W tym roku, w sposób szczególny, wspominamy Jego pierwszą pielgrzymkę, która odbyła się trzydzieści lat temu i miała nie tylko wymiar religijny, ale także społeczny. Papieska modlitwa: „Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi! Tej Ziemi” rzeczywiście się spełniła, a my możemy dziś żyć w wolnej Ojczyźnie.

By spłacić dług zaciągnięty u  Ojca św. Jana Pawła II Biblioteka proponuje swym czytelnikom publikacje popularyzujące jego nauczanie i pogłębiające rozumienie jego przesłania…

Polecamy książki o Janie Pawle II:

 

Alfabet Jana Pawła II 1920 – 2005. Kraków 2005.

Latasiewicz Marek: Jan Paweł II poza protokołem: mistrz dialogu. Kraków 2007.

Latasiewicz Marek: Jan Paweł II poza protokołem: powroty do domu. Kraków 2005.

Maliński Mieczysław: Papież jakiego dotąd nie było. Warszawa 1997.

Maliński Mieczysław: Wezwano mnie z dalekiego kraju. Poznań 1987.

Niewęgłowski Wiesław: Moje spotkania z Janem Pawłem II. Warszawa 1991.

Obecność: Karol Wojtyła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Lublin 1987.

Podróże apostolskie Jana Pawła II 1988. Rzym 1989.

Szulc Tadeusz: Papież Jan Paweł II: biografia. Warszawa 1996.

Śladami Jana Pawła II po Małopolsce: przewodnik. Olszanica 2008.

Zuchniewicz Paweł: Wujek Karol: kapłańskie lata Papieża. Warszawa 2007.

  

Polecamy książki Jana Pawła II – Karola Wojtyły:

 

Jan Paweł II: Autobiografia. Kraków 2002.

Jan Paweł II: I wy bądźcie radośni: przesłanie. Kraków 2005.

Jan Paweł II: Listy do młodzieży. Poznań 2005.

Jan Paweł II: Pamięć i tożsamość: rozmowy na przełomie tysiącleci. Kraków 2005

Jan Paweł II: Projekt życia: wybór listów. Kraków 2006.

Jan Paweł II: Przekroczyć próg nadziei. Lublin 1994.

Jan Paweł II naucza jak żyć: cenne uzupełnienie dzieła Jana Pawła II Przekroczyć próg nadziei. Warszawa 1996.

Jan Paweł II: Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela. Watykan 1987.

 

Jan Paweł II: Wstańcie ,chodźmy!. Kraków 2004

 

Wojtyła Karol: Elementarz etyczny. Lublin 1983.

 

Wojtyła Karol: Miłość i odpowiedzialność. Lublin 1986.

 

Wojtyła Karol: Miłość mi wszystko wyjaśniła: wiersze i poematy. Kraków 2007.

Wojtyła Karol: Poezje wybrane. Warszawa 1983.

 

Anioł Pański z Papieżem Janem Pawłem II. Watykan 1986.

 

Anioł Pański z Papieżem Janem Pawłem II. Watykan 1992.

Jan Paweł II na Filipinach i w Japonii. Warszawa 1986.

Jan Paweł II w Portugalii, Hiszpanii i Lourdes: przemówienia i homilie. Warszawa 1986.

Refleksje modlitewne Jana Pawła II. Kraków 1985.

Złote myśli Jana Pawła II. Wrocław 2007.

JSN Nuru template designed by JoomlaShine.com