Image O najbliższej przyszłości mogli dowiedzieć  sie uczestnicy andrzejkowych wróżb, zorganizowanych przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Żabnie - Filię w Niedomicach.


Impreza zaczęła się gawędą o źródłach ludowej tradycji wróżb i przepowiedni oraz zapoznaniem uczestników zabawy z niektórymi przysłowiami związanymi z dniem św. Andrzeja. Potem już tylko następowała wróżba po wróżbie. Nie zabrakło w nich magicznego kwadratu, mowy kwiatów ukazującej przyszłość, znaków runicznych podpowiadających jak rozsądnie planować nadchodzące dni. Zapałczana wróżba odkrywała co szykuje los. Wielkim powodzeniem cieszyła się wróżba ankietowa dla dziewcząt i chłopców, dzięki której dzieci poznały charakter i wygląd przyszłych wybranków. Zabawie towarzyszył słodki poczęstunek. Dzieci rozeszły sie do domów w doskonałym humorze i z nadzieją zawartą w starym porzekadle "Bodaj się sprawdziło, co się w tę noc każdemu śniło".