Image W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Żabnie Filii w Niedomicach, odbyły się lekcje biblioteczne, w których wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Niedomicach.


Młodzież miała okazję zapoznać się krok po kroku z życiem i twórczością Fryderyka Chopina, wysłuchać ciekawostek z życia kompozytora i jego najbliższej rodziny oraz obejrzeć wystawę poświęconą „poecie fortepianu”. Ekspozycja ma ścisły związek z 200 rocznicą urodzin Fryderyka Chopina i wpisuje się w obchody Roku Chopina.