Image Z okazji obchodów Tygodnia Bibliotek, dzieci z Przedszkola Publicznego w Niedomicach wzięły udział w lekcji bibliotecznej, przygotowanej przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Żabnie-Filię w Niedomicach. Podczas tego spotkania przedszkolaki zapoznały się z twórczością Czesława Janczarskiego, poety, a przede wszystkim autora licznych książek dla dzieci. Przybliżenie sylwetki pisarza dzieciom miało ścisły związek z obchodami 40 rocznicy śmierci pisarza.


Bliskie spotkanie najmłodszych czytelników z książką i biblioteką obfitowało w liczne rozwiązywanie zagadek literackich, zapoznanie się z zasadami prawidłowego postępowania z książką, a także zasadami funkcjonowania biblioteki. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, a dzieci z dużym zaangażowaniem wzięły udział w tej niecodziennej lekcji bibliotecznej.