Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie zakończyła realizację projektu: Utworzenie świetlicy dla seniorów pt. Jesienne Klimaty jako miejsca integracji seniorów w Żabnie w ramach partnerstwa lokalnego. Na ten cel biblioteka otrzymała wsparcie finansowe w Konkursie Grantowym „Aktywna Biblioteka” realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

 


 


Było to możliwe dzięki udziałowi Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek. PRB realizuje w Polsce Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) utworzona przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, partnera Fundacji Billa i Melindy Gatesów – pomysłodawców całego projektu. Głównym celem PRB jest wspieranie bibliotek w przekształcaniu się w nowoczesne, wielofunkcyjne centra dostępu do informacji, kultury i edukacji, animujące także aktywność obywatelską.

 

Świetlica „Jesienne Klimaty” to program, który kierowany był do osób starszych z terenu gminy Żabno. W trakcie jego trwania seniorzy mieli możliwość uczestniczenia w wielu zajęciach i warsztatach. W ramach działalności Świetlicy odbył się kurs komputerowy, który prowadziły Magdalena Dziura i Anna Wierzbicka. W trakcie jego trwania osoby starsze poznawały podstawy obsługi komputera, pracę z plikami i folderami, uczyły się korzystania z programu Word oraz Internetu. Podczas warsztatów decoupage, prowadzonych przez Barbarę Kotapkę, seniorzy ozdabiali tą techniką pudełka, butelki na oliwę oraz jajka wielkanocne. Na warsztatach malarskich uczestnicy doskonalili swoje umiejętności plastyczne. Przeprowadziła je Agnieszka Klich – absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Zadaniem uczestników było namalowanie kościoła parafialnego pw. Ducha Świętego w Żabnie. Na kolejnych zajęciach w ramach Świetlicy prowadzonych przez Wandę Wójcik osoby starsze poznawały podstawy szydełkowania oraz wykonywały drobne elementy na szydełku, m.in. broszkę w kształcie kwiatka czy bransoletkę. Jako ostatnie odbywały się warsztaty garncarskie, na których Maria Mikosz z Pracowni Garncarskiej „Ulepione marzenia” wprowadzała seniorów w tajniki pracy z gliną. Uczestnicy tych zajęć wykonali z gliny aniołki, koszyki na chleb oraz miseczki na kole garncarskim.


Wśród uczestników Świetlicy zdarzały się osoby, które brały udział we wszystkich warsztatach artystycznych, m.in. pani Halina, pani Teresa czy pani Lucyna. Wszystkie podkreślały, że jest to doskonały sposób na spędzenie wolnego czasu, dzięki działalności Świetlicy miały też okazję spotkać się z innymi osobami, a przy okazji wykonać przedmioty w różnych technikach. Pani Alfreda była bardzo zadowolona z warsztatów robótek ręcznych, dzięki nim przypomniała sobie tę technikę, a broszka wykonana na zajęciach okazała się oryginalnym prezentem dla wnuczki. Pan Tadeusz, mimo iż nie posiada własnego komputera uczestniczył w kursie komputerowym, bo jak podkreślał, ważne jest, żeby nie zamykać się w domu, ale być wciąż aktywnym i otwartym na nowości.

Wszystkie inicjatywy podejmowane przez Świetlicę cieszyły się sporym zainteresowaniem. Udział w kursie oraz warsztatach, które odbywały się w ramach Świetlicy „Jesienne Klimaty” był bezpłatny, biblioteka zapewniała uczestnikom niezbędne materiały, narzędzia oraz odpowiedniego instruktora.
Na zakończenie projektu odbyło się spotkanie podsumowujące, podczas którego uczestnikom zajęć zostały wręczone certyfikaty, można było obejrzeć prezentację multimedialną ilustrującą zmagania uczestników podczas zajęć. Odbył się także wernisaż wystawy prac, które powstawały na poszczególnych warsztatach.
Ponieważ uczestnicy projektu realizowanego przez bibliotekę bardzo pozytywnie go oceniają, a także wyrażają chęć uczestniczenia w kolejnych warsztatach, M-GBP w Żabnie zamierza kontynuować spotkania Świetlicy „Jesienne Klimaty” po wakacjach.

 


 KURS KOMPUTEROWY

 


 

WARSZTATY DECOUPAGE


 

WARSZTATY MALARSKIE


 

 WARSZTATY ROBÓTEK RĘCZNYCH


 

 WARSZTATY GARNCARSKIE


 

 WYSTAWA PRAC UCZESTNIKÓW


 UROCZYSTOŚCI UKOŃCZENIA PROJEKTU

 


 

 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju
Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do
komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest
wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności.