Nowe książki w bibliotece w ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”.

 

  

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie realizuje projekt Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”, w ramach którego wzbogaci się o nowe publikacje książkowe. Celem projektu jest popularyzacja czytelnictwa i odnowienie księgozbioru biblioteki.
W ramach tego programu M-GBP w Żabnie otrzymała 10 750 złotych w tym 3 583,33 zł na książki dla dzieci i młodzieży.
Nowe książki trafią zarówno do biblioteki w Żabnie, jak i do filii w Łęgu Tarnowskim, Niedomicach, Niecieczy oraz Otfinowie.