mgbpwzlogominiDnia 24 października (czwartek) o godz. 9:00 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Żabnie odbędzie się finał VI Międzypowiatowego Turnieju Sztuki Recytatorskiej „POSZUKIWANIA” 2013, w którym wezmą udział najlepsi recytatorzy z powiatów: tarnowskiego, brzeskiego i dąbrowskiego.

 


 

Turniej zostanie przeprowadzony w 2 kategoriach artystycznych i 3 grupach wiekowych:
- kategorie wiekowe: szkoły podstawowe (klasy IV – VI), gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne,
- kategorie artystyczne: konkurs recytatorski, poezja śpiewana.

Uczestników przesłuchiwać będą dwie komisje konkursowe:

I komisja: recytacja - szkoły podstawowe, gimnazja; przesłuchiwać będzie w Sali klubowej GCK (parter)

LISTA STARTOWA

II komisja: recytacja - szkoły ponadgimnazjalne, poezja śpiewana – wszystkie kategorie wiekowe; przesłuchiwać będzie w Sali widowiskowej GCK (I piętro)

LISTA STARTOWA

Uwaga: Czas prezentacji jednego uczestnika nie może przekroczyć 7 minut.

 Honorowy patronat nad Turniejem objął Burmistrz Żabna oraz Starosta Tarnowski.