Informujemy o zmianie w wykazie literatury zalecanej dla uczestników konkursu wiedzy o Stanisławie Wyspiańskim "Stanisław Wyspiański - człowiek i artysta".

 

 Poniżej zamieszczamy uaktuaknioną listę:

1. Gowin S. Stanisław Wyspiański, Warszawa 2006, s. 8 – 40

2. Wyspiański nieznany w: Dodatek do Gazety Wyborczej, 2007, s. 4 – 13

3. Morawczyński M., Od Raby do Wisłoki – szlakami pióra. Związki regionu tarnowskiego z literaturą, s. 241 – 243

4. Wieści. – 1987 (27.12.), nr 52, s.5

5. Romanowska M., Stanisław Wyspiański, s. 78, 83, 85, 86 – 87, 94 – 95, 103, 111, 130 – 131

6. Portrety mistrzów Wyspiański, s. 5 – 41, 67, 68 – 69, 76 – 77, 80 – 81, 98 – 99, 104 - 107

7. Strona internetowa Szkoły Podstawowej w Żabnie www.spzabno.edu.pl

 

Literatura zalecana dodatkowo dla klas VII, VIII i gimnazjalnych

1.  Tomczyk – Maryon M., Wyspiański, Warszawa 2009, s. 166 – 170, 180 – 193, 213 – 221, 241 – 258,

 Literatura zalecana dodatkowo dla klas IV – VI szkół podstawowych

     1. Chudzik A., Marcinek I., Homik Wincent i świat sztuki: Stanisław Wyspiański. BOSZ

     Podana literatura jest dostępna w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Żabnie oraz jej filiach oraz pod linkiem: https://drive.google.com/drive/folders/1Gt4iAa-jUTRLpJFOsBwTdE5XDqHNAMgx

JSN Nuru is designed by JoomlaShine.com