Miło nam poinformować, że Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie otrzymała dofinansowanie w kwocie 15 000 zł na realizację projektu „Żabnieńskie Dni Literatury” w ramach programu „Kultura – Interwencje”. Całkowity koszt zadania wynosi 20 500 zł.

 


Projekt realizowany będzie w bibliotece w Żabnie oraz jej filiach i będzie to cykl wydarzeń kulturalno-edukacyjnych mających na celu promowanie literatury i jej twórców. W ramach zadania odbędą się spotkania autorskie dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży, a także warsztaty literacko-plastyczne.

Celem strategicznym programu dotacyjnego „Kultura – Interwencje” jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.