Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie rozpoczyna realizację projektu „Żabnieńskie Spotkania z Literaturą”. Projekt dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Patronat honorowy objęła burmistrz Żabna Marta Herduś, zaś patronat medialny Radio RDN Małopolska, Koncertowy Tarnów i Nowa Gazeta Żabnieńska.


Inauguracyjne spotkanie autorskie z Adamem Tomczykiem , regionalnym pisarzem, miłośnikiem literatury i historii, autorem szkiców literackich, opowiadań, powieści i legend odbędzie się w 22 września w Niecieczy. Spotkania z Adamem Tomczykiem odbędą się również w Otfinowie – 23 września, 24 września w Niedomicach i 25 września w Łęgu Tarnowskim oraz w Żabnie 28 września. Na spotkaniu zaproszona młodzież wysłucha wykładu na temat legend z naszego regionu.


W ramach projektu odbędzie się także spotkanie autorskie z Marzeną Rogalską, warsztaty literacko-plastyczne z Ewą Stadtmuller i Łukaszem Zabdyrem, lekcje głośnego czytania dla najmłodszych oraz konkurs plastyczny „Św. Jan Paweł II, czyli jak Karol został papieżem”.


Wszystkie spotkania w ramach projektu odbędą się w reżimie sanitarnym.