Zapraszamy do udziału w 10. edycji ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania, które odbędzie się w sobotę 4 września o godz. 10.00 przy fontannie na żabnieńskim Rynku.

 W tym roku czytać będziemy dramat Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”.

Wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w akcję Narodowego Czytania na żabnieńskim Rynku zapraszamy do zgłaszania się w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Żabnie, ul. W. Jagiełły 16, tel. 14-645-69-31.
Dla lektorów - egzemplarz dramatu gratis (ilość ograniczona).


Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich zainicjowana w 2012 roku. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

Patronat honorowy nad akcją objęła Para Prezydencka oraz Burmistrz Żabna Marta Herduś.