W wyniku otwartego naboru na wolne stanowisko Młodszy bibliotekarz w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Żabnie, ul. Jagiełły 16, 33-240 Żabno – Filia w Niedomicach do zatrudnienia na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika, na stanowisko Młodszy bibliotekarz została wybrana Pani Jagoda Bogacz zam. Niedomice.Pani Jagoda Bogacz spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Młodszy bibliotekarz.

Pani Jagoda Bogacz posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych jej zadań na danym stanowisku.