W związku z rezygnacją Pani Jagody Bogacz, zam. Niedomice na wolne stanowisko Młodszy bibliotekarz w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Żabnie, ul. Jagieły 16, 33-240 Żabno – Filia w Niedomicach do zatrudnienia na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika, na stanowisko Młodszy bibliotekarz została wybrana Pani Ewelina Jachym zam. Żabno.


Żabno, 27.07.2021 r.