Już po raz kolejny M-GBP w Żabnie oraz jej Filie czynnie włączają się do akcji Noc Bibliotek.

 

 

 

 


Noc Bibliotek to ogólnopolska akcja przekonująca do czytania poprzez promocję lokalnych bibliotek jako najbliższych miejsc spotkań z kulturą. Zapisy odbywają się w Bibliotece w Żabnie oraz Filiach w Łęgu Tarnowskim, Otfinowie i Niedomicach. Liczba miejsc ograniczona.
Zajęcia odbędą się w rygorze sanitarnym.
Bądźcie z nami!

 

Program Nocy Bibliotek 2021:

- zajęcia literacko-plastyczne
- gry ruchowe „Książki wzmacniają… mięśnie :)”
- film „Operacja człowiek w czerni”.

 

M-GBP w Żabnie - 8 października, godz. 18:00-21:00, wiek uczestników 7-10 lat

Filia w Niedomicach - 8 października, godz. 17:00-19:30, wiek uczestników 10-12 lat

Filia w Łęgu Tarnowskim - 8 października, godz. 18:00-21:00, wiek uczestników 10-15 lat

Filia w Otfinowie - 8 października, godz. 18:00-21:00, wiek uczestników 10-12 lat