W Filii w Niecieczy odbyło się uroczyste pasowanie uczniów kl. I i II Publicznego Katolickiego Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Armii Krajowej na czytelnika.

 

 

 

 


Dzieci dowiedziały się jak można zostać czytelnikiem Biblioteki w Niecieczy, w jakim celu do niej przychodzimy i co można w niej robić. Aby zostać prawdziwym czytelnikiem Biblioteki dzieci miały za zadanie rozwiązać krzyżówkę, połączyć drogę książki od autora do czytelnika. Dzieci musiały wykazać się również znajomością bohaterów i postaci oraz utworów literackich z literatury dla dzieci, a także umiejętnością czytania i pisania, odpowiedzieć na pytania dotyczące bajek i rozwiązać zagadki na temat bajek. Przedszkolaki uczestniczące w spotkaniu również odpowiadały na zagadki i układały puzzle przedstawiające różne bajki. Przed pasowaniem dzieci recytowały wiersze i zaśpiewały piosenkę. Na koniec uczniowie klasy I i II wzięli udział w uroczystym pasowaniu, po którym otrzymali dyplomy i małe upominki, a przedszkolaki zakładki do książki. Na zakończenie spotkania dzieci przekazały bibliotekarce laurkę z własnoręcznymi podpisami.