W M-GBP w Żabnie odbyły się zajęcia z młodzieżą poruszające aktualny i trudny temat mowy nienawiści i hejtu. Uczestnikami zajęć byli uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie, którzy odwiedzili naszą Bibliotekę.

 

 

 Uczestnicy zajęć zdefiniowali pojęcie mowy nienawiści, którą nazwali też agresją językową. Mówili o przyczynach zachowań agresywnych i okolicznościach, w których często dochodzi do hejtu. Zwrócili uwagę na to, że duży wpływ na sposoby reagowania mają samopoczucie, tłumione emocje czy niezaspokojone potrzeby snu i jedzenia a także używki, które zmieniają świadomość człowieka.
Następnie w krótkich, improwizowanych scenkach przedstawili kilka sytuacji pokazujących w jaki sposób można ranić drugiego człowieka. Zwrócili uwagę na fakt, że przekazujemy sobie informacje nie tylko słowami, ale również gestem, mimiką, a przede wszystkim w sposób niewerbalny poprzez mowę ciała.
Chętnie mówili też o swoich doświadczeniach i przytaczali przykłady sytuacji (na prośbę prowadzącego bez podawania personaliów), w których dochodziło do wymiany przykrych słów. Sytuacje te często prowadziły do wybuchu agresji i przepychanek słownych lub fizycznych.

Zajęcia przygotowano z wykorzystaniem materiałów z książki pod tytułem „O mowie nienawiści i hejcie” wydawanej przez Fundację Humanity in Action Polska.