REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻABNIE

- DO POBRANIA- PDF

   

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻABNIE

- DO POBRANIA- PDF